A A A

Sakramenty

Chrzest

 1. Akt urodzenia dziecka (do wglądu)
 2. Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, o dopuszczeniu ich do pełnienia funkcji chrzestnego(-ej) [w dniu zgłoszenia]
 3. Zgłoszenie w kancelarii parafialnej przynajmniej 2 tygodnie przed wybranym terminem (zgłoszenia dokonują rodzice dziecka).

Chrzty odbywają się podczas Mszy św. o godz. 12.30 w: drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz w pierwszy dzień Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

 

I Komunia Święta

 1. Do 30 września należy złożyć w kancelarii parafialnej (lub do katechety w przypadku dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 22) „Zgłoszenie do I Komunii Św.”
 2. Spotkanie dla dzieci i rodziców w pierwszą niedzielę października o godz. 16.00 w kościele.
 3. W ramach przygotowania należy uczestniczyć we Mszach św. i spotkaniach ogólnych dla dzieci i rodziców w każdą pierwszą niedzielę miesiąca od października do maja o godz. 16.00 oraz we Mszy św. o godz. 11.00 w pozostałe niedziele.

 

Bierzmowanie

 1. Do 30 września należy złożyć w kancelarii parafialnej „Zgłoszenie do bierzmowania”.
 2. Spotkanie organizacyjne dla kandydatów do bierzmowania w trzecią niedzielę października o godz. 16.00 w kościele.
 3. W ramach całorocznego przygotowania należy uczestniczyć we Mszach św. i spotkaniach ogólnych w każdą trzecią niedzielę miesiąca od października do maja o godz. 16.00 oraz w comiesięcznych spotkaniach w grupach.

 

Pokuta

Spowiedź przed każdą Mszą św.

 

Namaszczenie chorych

 1. Po zgłoszeniu chorego i ustaleniu dogodnego terminu.
 2. Systematyczne odwiedziny u chorych – każdy pierwszy piątek miesiąca (należy zgłosić osoby chore w kancelarii parafialnej)

 

Małżeństwo

Należy zgłosić się do kancelarii parafialnej około 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu, w celu spisania protokołu przedślubnego. Prosimy umawiać sie indywidualnie na spisanie protokołu a do kancelarii przyjść z następującymi dokumentami:

 1. Dowody osobiste
 2. Akty chrztu i bierzmowania (aktualne, tj. z datą do sześciu miesięcy wstecz)
 3. Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego w przypadku małżeństw konkordatowych (UWAGA: ważne 6 miesięcy od dnia wystawienia!) lub Akt Ślubu z USC.
 4. Dyplomy ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej)

 

Po spisaniu protokołu należy:

 1. Odbyć 2 spowiedzi przedślubne (pierwszą – z całego życia – krótko po spisaniu protokołu przedślubnego; drugą – na kilka dni przed ślubem)
 2. Wziąć udział w Spotkaniach dla Narzeczonych (informacje o terminach i miejscu spotkań pod adresem: kursprzedmalzenski@o2.pl)
 3. Jeśli jedno z narzeczonych pochodzi z innej parafii niż parafia ślubu, po spisaniu protokołu należy zgłosić zapowiedzi przedślubne także w parafii drugiego z narzeczonych.

 

Sakramentalia

Pogrzeb

 1. Akt lub karta zgonu (pozostaje w kancelarii parafialnej, jeśli zmarły będzie pochowany na cmentarzu parafialnym na Grabówce, do wglądu jeśli pogrzeb nie będzie odbywał się na cmentarzu parafialnym)
 2. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu namaszczenia chorych, spowiedzi i Komunii św. jeśli zgon nastąpił poza parafią (wystawia je kapelan szpitala)