A A A

Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne pod hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” przeprowadził w naszej parafii salezjanin ks. Krzysztof Toczyski, który na co dzień posługuje w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisła. Kaznodzieja zwrócił szczególną uwagę słuchaczy na rolę grzechów głównych w życiu chrześcijańskim oraz sposób walki z nimi w realizacji świętości. Głoszonym słowom towarzyszył również przekaz muzyczny.