A A A

Popielec

Uroczystą liturgią Środy Popielcowej, pod przewodnictwem bpa Romana Marcinkowskiego, rozpoczęliśmy okres czterdziestodniowej pokuty. Liturgia Kościoła prowadzi nas do duchowego przeżycia największej i podstawowej prawdy chrześcijaństwa, jakimi są: męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Ten święty czas jest okazją do zmiany sposobu myślenia i postępowania, stanowi również wezwaniem do wiary w Boże miłosierdzie i do nawrócenia.

W słowie skierowanym do zebranych bp Roman wskazał, że „najistotniejszy jest powrót” do Ojca, który „nie ma dość i nie męczy się przebaczaniem”. Ponieważ „chrześcijaństwo jest religią powrotu” – jak podkreślił kaznodzieja – „ważne jest to jedno: że wracasz”. Motywem przewodnim homilii, która poprzedziła obrzęd posypania głów popiołem, na znak pokuty i nawrócenia, było wezwanie: „Nawróć się”.


galeria zdjęć