A A A

Historia Parafii

Kalendarium organizowania parafii i budowy kościoła

w parafii pw. św. Wojciecha w Płocku


13 listopada 1988 r. – Biskup Płocki Zygmunt Kamiński erygował parafię pw. Św. Wojciecha, wydzielając ją z parafii św. Jakuba w Imielnicy. Pierwszym proboszczem został ks. Henryk Zagórowicz. Rozpoczął on organizowanie parafii i budowę tymczasowej kaplicy i plebanii.

 

1988- 1989 r. – Wybudowano i wyposażono kaplicę tymczasową.

 

5 lipca 1991 r. – Biskup Zygmunt Kamiński erygował parafię pw. Św. Krzyża na osiedlu Podolszyce - Północ, wydzielając ją z parafii św. Wojciecha.

 

8 grudnia 1998 r. – zostały sprowadzone z Gniezna relikwie św. Wojciecha – patrona parafii.

 

20 czerwca 1998 r. – rozpoczęto budowę kościoła docelowego wg projektu pani mgr inż. arch. Krystyny Zaręby-Kijak z Gliwic.

 

29 czerwca 2004 r. – nowym proboszczem parafii został ks. kan. Jerzy Ławicki.

 

2004-2005r. – dokończono wznoszenie murów kościoła i wykonano strop żelbetowy

 

16 października 2006 r. – podczas obchodów V Dnia Papieskiego poświęcono nowy dzwon (1200 kg), ufundowany przez parafian jako wotum wdzięczności Bogu za pontyfikat Jana Pawła II.

Kontynuowano dalsze prace budowlane przy wznoszeniu 2 wież kościoła, konstrukcji stalowej dachu i jego pokryciu.

 

Grudzień 2006 r. – założono okna do kościoła i wykonano instalację elektryczna w kościele.

 

Czerwiec-Sierpień 2007 – została wykonana instalacja ogrzewania podłogowego i posadzka cementowa.

 

2007–2008 – ułożono posadzkę marmurową w prezbiterium i posadzkę granitową w kościele. Płytami marmurowymi obłożono  filary kościoła i pomalowano ściany.

 

2008 – Wykonano ołtarze marmurowe i zawieszono 11 żyrandoli.

 

Wrzesień 2008 – na Jasnej Górze Biskup Roman Marcinkowski  poświęcił obraz  Matki Boskiej Częstochowskiej  do głównego ołtarza kościoła. W pielgrzymce wzięło udział ponad 200 parafian.

 

2008 - wykonano nowe ławki i konfesjonały do kościoła oraz nagłośnienie.

 

12 października 2008 – Poświęcenie kościoła dedykowanego Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski, którego dokonali: Biskup Płocki Piotr Libera i Biskup Pomocniczy Roman Marcinkowski.

 

29 grudnia 2008 – wykonano witraż przedstawiający Sługę Bożego Papieża Jana Pawła II.

 

Kwiecień 2009 – zawieszono stacje Drogi Krzyżowej ufundowane przez parafian.

 

3 lipca 2009 r. – wykonano witraż przedstawiający Sługę Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Październik 2009 – wstawiono witraż, przedstawiający św. Huberta patrona myśliwych i leśników, ufundowany przez Nadleśnictwa w Gostyninie, Łącku i Płocku oraz przez myśliwych Okręgu Płockiego PZŁ. Poświęcenia witraży dokonał 25 października 2009 r. Biskup Roman Marcinkowski.

 

Grudzień 2009 - zakończono prace związane z uruchomieniem ogrzewania kościoła (przyłącze gazowe, wykonanie kotłowni).

 

Maj 2010 - wybudowano część ogrodzenia terenu parafii od strony "parowy" i budynków przy Al. Jana Pawła II 72 - (150 m).

 

Czerwiec - lipiec 2010 - wykonano elewację kościoła.

 

Sierpień 2010 - w kolejnym oknie kościoła umieszczono witraż przedstawiający św. Łukasza - patrona służby zdrowia. Został on ufundowany przez grupę lekarzy i pracowników Słuzby Zdrowia mieszkających na terenie parafii.

 

Luty 2011 - wstawiono witraż przedstawiający błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę.

 

Wrzesień 2011- umieszczono witraż przedstawiający bł. Matkę Teresę z Kalkuty.

 

Wrzesień 2012- został wykonany kolejny witraż poświęcony Św. Faustynie - Apostołce Miłosierdzia Bożego.

 

Maj 2013 - z okazji 25-lecia erygowania naszej paraffii (1988 r.), został wykonany witraż Św. Wojciecha, naszego patrona.