A A A

Ogłoszenia Parafialne

 

 

 JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA     23 listopada 2014

 

1. Przeżywamy dziś uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ma ona nam przypominać przede wszystkim o tym, że dla człowieka wierzącego królować znaczy służyć, a to pociąga za sobą gotowość bycia do dyspozycji drugiego człowieka.       Uroczystość ta została ustanowiona w 1925 roku przez papieża Piusa XI. Jej celem jest zwrócenie uwagi na to, że Chrystus z samej swojej natury jest Królem, jak zresztą sam się określił, stojąc przed Piłatem. Królestwo Jego jednak nie jest z tego świata, dlatego nie można próbować określać Chrystusowego królowania na podobieństwo ziemskiego. Królestwo Jezusa obejmuje wszystkie ludy, języki i narody, a panowaniu Jego nie będzie końca. Za każdym razem, gdy odmawiamy modlitwę „Ojcze nasz”, wypowiadamy wezwanie: „Przyjdź królestwo Twoje”, prosząc o to, by nastało królestwo Jezusa, które nie jest z tego świata. Jest to królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Warto, abyśmy o tym pamiętali w naszej codzienności.

 

2. Uroczystość Chrystusa Króla jest również świętem patronalnym Akcji Katolickiej. Jest to ruch świeckich katolików, zaangażowanych nie tylko w życie parafii czy diecezji, lecz również, a może przede wszystkim w życie społeczne. Członkowie Akcji Katolickiej starają się w swoim życiu zawodowym i zaangażowaniu społecznym promować wartości chrześcijańskie, postępując zgodnie z nauką społeczną Kościoła i współpracując z duszpasterzami Kościoła lokalnego. Pragną oni mieć wpływ na to, co dzieje się w ich otoczeniu i kraju, kierując się przy tym zasadami wiary.  

 

3. Dzisiejsza niedziela jest zarazem ostatnią niedzielą roku liturgicznego. Za tydzień rozpoczniemy Adwent – czas przygotowania na święta Bożego Narodzenia. Niech ten ostatni tydzień roku liturgicznego pobudzi nas do refleksji nam naszym podejściem do wiary w codziennym życiu.

 

4. Dzisiaj gościmy w naszej parafii ks. dr. Aleksandra Sewastianowicza, proboszcza parafii w Mirze, na Białorusi.

 

5. Gazety

 

6. Życzę wszystkim Bożego błogosławieństwa, szczególnie obchodzącym w tym tygodniu swoje imieniny i jubileusze. Szczęść Boże.

 

 

ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO NA UROCZYSTOŚĆ ZAMKNIĘCIA XLIII SYNODU DIECEZJI PŁOCKIEJ

 

Drodzy Księża, Kochani Diecezjanie,


    Pragnę podzielić się z Wami radosną wiadomością, że po ponad 3 latach intensywnych prac zmierza ku końcowi 43 Synod Diecezji Płockiej. Uroczyste zamknięcie tego doniosłego dzieła eklezjalnego będzie miało miejsce w sobotę 5 grudnia br., o godz. 10.00, w bazylice katedralnej. Gorąco i serdecznie zapraszam wszystkich kapłanów i diecezjan do Płocka na dziękczynną Eucharystię zamykającą Synod. Przewodniczył jej będzie Prymas Polski Ks. Arcybiskup Wojciech Polak.


    Naszą diecezję, w 940. roku istnienia, jej przyszłość, a także Księgę Synodalną
„Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”, zawierającą prawo partykularne i program odnowy pastoralnej Kościoła Płockiego, zawierzymy wtedy Matce Bożej Częstochowskiej, której święty wizerunek będzie obecny w naszej katedrze.
    Proszę wszystkich o modlitwę, by dzieło 43 Synodu przyniosło ewangeliczne owoce dla naszej diecezji i nas wszystkich, którzy ją stanowimy.


                                            
Wasz biskup Piotr

 

ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO NA NIESZPORY OTWIERAJĄCE NOWY ROK DUSZPASTERSKI 2015/2016 I ROK JUBILEUSZOWY 1050 ROCZNICY CHRZTU POLSKI

 

Czcigodni Księża, Kochani Diecezjanie,


    Bliski już nowy rok duszpasterski w Polsce będziemy przeżywać pod hasłem
„Nowe życie w Chrystusie”, co wiąże się z czekającym nas jubileuszem 1050-lecia Chrztu Polski. W naszej diecezji pragniemy uroczyście otworzyć ten szczególny czas celebracją I Nieszporów 1 Niedzieli Adwentu.


    Serdecznie zapraszam na tę uroczystą liturgię, która odbędzie się w sobotę 28 listopada br. o godzinie 18.00 w kościele farnym w Płocku, naszej płockiej Kolegiacie. Zaproszenie kieruję szczególnie do wszystkich kapłanów z Płocka i okolic, księży proboszczów, wikariuszy, kapłanów pracujących w instytucjach centralnych diecezji, księży profesorów WSD, kapłanów seniorów, sióstr zakonnych, kleryków oraz osób świeckich.

 
    W sposób symboliczny przekażę wówczas świece jubileuszowe przywiezione z Jasnej Góry dla katedry, kościoła farnego, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i naszego seminarium. Modląc się psalmami będziemy dziękować Bogu za łaskę wiary przekazaną naszej Ojczyźnie przed wiekami.


    Z pasterskim błogosławieństwem.         
Wasz biskup Piotr