A A A

Ogłoszenia Duszpasterskie

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                     26 marca 2017

 

1. Dzisiaj rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Przeprowadzi je ks. dr Aleksander Sewastianowicz, proboszcz parafii Mir na Białorusi. Będą trwały do środy włącznie. Spowiedź  będzie się rozpoczynała przed Mszą Świętą we wszystkie dni rekolekcji. Proszę rodziców, aby zachęcili dzieci i  młodzież do udziału w rekolekcjach i przystąpienia do sakramentu pokuty, najlepiej przez osobisty przykład. Proszę też, nie odkładajmy spowiedzi na ostatnie dni przed świętami. Rekolekcje to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia tajemnicą Bożej Miłości. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i autentycznie zaangażowanego w budowanie Królestwa Bożego: Królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, we wspólnocie parafialnej, w miejscach pracy i w całym społeczeństwie.  Program rekolekcji możemy zabrać wychodząc z kościoła.

2. Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek Wielkiego Postu razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę Krzyżową. W ten piątek Droga Krzyżowa, po Mszy św. o godz. 18.00 ulicami naszego osiedla. Proszę o przyniesienie świec lub zniczy. W niedziele o godzinie 17.30 rozpamiętujemy Mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Wszystkich zachęcam do licznego udziału w tych wielkopostnych nabożeństwach.

3. W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność charytatywnych instytucji Kościoła, zwłaszcza Caritasu, która tak skutecznie, choć bez wielkiego rozgłosu, pomaga najuboższym w całej Polsce oraz ludziom doświadczonym klęskami żywiołowymi. Wychodząc z kościoła możemy nabyć baranki na stół wielkanocny, wspierając w ten sposób Caritas. Niech to będzie nasza jałmużna wielkopostna.

 

4. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Powierzymy naszą wspólnotę, każde rodzące się w niej i godnie kończące się życie Sercu Maryi – najlepszej z matek. Msza Święta i różaniec o godz. 7.00. Po Mszy Świętej o godz. 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00.

 

5. W następną niedzielę, na Mszy świętej o godz. 16.00 spotkanie dla rodziców i dzieci klas III.

 

6. Życzymy wszystkim Bożego błogosławieństwa, szczególnie obchodzącym w tym tygodniu swoje imieniny i jubileusze. Szczęść Boże.

PROGRAM REKOLEKCJI

Niedziela

 

800, 930,1100(dzieci),1230, 1600, 1730 (Gorzkie żale), 1800

 

Poniedziałek, Wtorek, Środa

 

                   810   - Nabożeństwo z nauką dla dzieci (kl.IV-VI)

                950  - Nabożeństwo z nauką dla dzieci (kl.0-III)

                                                  1100   - Msza św. z nauką dla wszystkich

1600   - Msza św. z nauką dla wszystkich

1800   - Msza św. z nauką dla wszystkich

                                     1915   - Msza św. z nauką dla młodzieży uczącej się i pracującej

Środa o godz. 11.00 - Msza św. z nauką dla chorych i starszych.

Wyjazd do chorych w domach: 12.04. od godz. 830            

Sakrament pokuty: poniedziałek, wtorek, środa