A A A

Ogłoszenia Parafialne

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA                                   23 listopada 2014

 

1. Przeżywamy dziś uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ma ona nam przypominać przede wszystkim o tym, że dla człowieka wierzącego królować znaczy służyć, a to pociąga za sobą gotowość bycia do dyspozycji drugiego człowieka.       Uroczystość ta została ustanowiona w 1925 roku przez papieża Piusa XI. Jej celem jest zwrócenie uwagi na to, że Chrystus z samej swojej natury jest Królem, jak zresztą sam się określił, stojąc przed Piłatem. Królestwo Jego jednak nie jest z tego świata, dlatego nie można próbować określać Chrystusowego królowania na podobieństwo ziemskiego. Królestwo Jezusa obejmuje wszystkie ludy, języki i narody, a panowaniu Jego nie będzie końca. Za każdym razem, gdy odmawiamy modlitwę „Ojcze nasz”, wypowiadamy wezwanie: „Przyjdź królestwo Twoje”, prosząc o to, by nastało królestwo Jezusa, które nie jest z tego świata. Jest to królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Warto, abyśmy o tym pamiętali w naszej codzienności.

 

2. Uroczystość Chrystusa Króla jest również świętem patronalnym Akcji Katolickiej. Jest to ruch świeckich katolików, zaangażowanych nie tylko w życie parafii czy diecezji, lecz również, a może przede wszystkim w życie społeczne. Członkowie Akcji Katolickiej starają się w swoim życiu zawodowym i zaangażowaniu społecznym promować wartości chrześcijańskie, postępując zgodnie z nauką społeczną Kościoła i współpracując z duszpasterzami Kościoła lokalnego. Pragną oni mieć wpływ na to, co dzieje się w ich otoczeniu i kraju, kierując się przy tym zasadami wiary.  

 

3. Dzisiejsza niedziela jest zarazem ostatnią niedzielą roku liturgicznego. Za tydzień rozpoczniemy Adwent – czas przygotowania na święta Bożego Narodzenia. Niech ten ostatni tydzień roku liturgicznego pobudzi nas do refleksji nam naszym podejściem do wiary w codziennym życiu.

 

4. Gazety

 

5. Życzę wszystkim Bożego błogosławieństwa, szczególnie obchodzącym w tym tygodniu swoje imieniny i jubileusze. Szczęść Boże.

 

APEL BISKUPA PŁOCKIEGO

O WSPARCIE ZNISZCZONEJ POŻAREM KATEDRY W SOSNOWCU

 

Czcigodni Księża! Drodzy Diecezjanie!

Wszyscy zostaliśmy poruszeni smutną wiadomością o pożarze, który w ostatnich dnia strawił kościół katedralny w Sosnowcu. Konferencja Episkopatu Polski zwróciła się z prośbą do wszystkich diecezji o wsparcie materialne odbudowy tej zniszczonej świątyni.

Proszę Was zatem serdecznie, by przeznaczyć zebrane ofiary do  puszek w  niedzielę  23 listopada na ten cel. Będzie to konkretny wyraz naszej solidarności z biskupem i wiernymi diecezji sosnowieckiej.

Dziękując za wielkoduszny dar Waszego serca serdecznie pozdrawiam i zapewniam o mojej modlitwie.

 

                                                                                                                              † Piotr Libera

                                                                                                                               Biskup Płocki