A A A

Ogłoszenia Parafialne

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA         19 października 2014

 

 

 

1. Przypadająca dziś 29. niedziela w ciągu roku jest zarazem Niedzielą Misyjną, rozpoczynającą Tydzień Misyjny. Przeżywamy go co roku, począwszy właśnie od trzeciej niedzieli miesiąca października. 

 

 

 

2. W naszych modlitwach w tym tygodniu w sposób szczególny pamiętajmy o misjonarzach duchownych i świeckich, którzy, zostawiwszy swoje domy i swoich bliskich, udali się do dalszych i bliższych krajów, by dawać świadectwo o miłości Chrystusa do każdego człowieka. Dzisiejsze nabożeństwo różańcowe również będzie poświęcone modlitwie właśnie w tej intencji.

 

 

 

3. Trwa miesiąc październik, a co się z tym wiąże, w naszym kościele są odprawiane nabożeństwa październikowe, podczas których wspólnie odmawiamy i rozważamy tajemnice różańcowe. Ta prosta modlitwa jest bardzo głęboka w swej wymowie i może nam pomóc w rozwiązaniu wielu trudnych sytuacji, w zrozumieniu przeżywanych problemów i pokonaniu napotykanych trudności w życiu rodzinnym, szkolnym czy zawodowym. Serdecznie zachęcamy do udziału w tych nabożeństwach codziennie o godz. 16.30 dzieci, 17.30 dorośli, w piątek 19.00 młodzież. Niech nikogo nie zabraknie na modlitwie za wstawiennictwem naszej najlepszej Matki. Zapraszamy również tych, którzy do tej pory jeszcze nigdy w tym nabożeństwie nie uczestniczyli. 

 

 

 

4.  W następną niedzielę, na Mszy św. o godz. 12.30 w naszym kościele, zgromadzą się myśliwi Polskiego Związku Łowieckiego Okręgu Płockiego, rozpoczynając sezon łowiecki. Będą prosić Boga, przez wstawiennictwo św. Huberta, swojego patrona o potrzebne łaski dla nich i ich rodzin. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy.

 

 

 

5. Zbliża się listopad – miesiąc modlitwy za zmarłych. Wypominki, czyli prośbę o modlitwę za wymienionych zmarłych, można  już zamawiać w zakrystii lub w kancelarii. Pamiętajmy też o Mszach świętych, zamawianych za naszych zmarłych, ofiarując im dar naszej modlitwy. Informujemy też, że we Wszystkich Świętych będzie sprawowana, na naszym parafialnym cmentarzu Msza Święta o godz. 11.00.

 

 

 

6. W sobotę 25 października organizujemy pielgrzymkę autokarową do Lichenia. Wyjazd o godz. 6.30. Można się zapisać, jest jeszcze kilka wolnych miejsc.

 

 

 

7.  Gazety.

 

 

 

8. Życzę wszystkim Bożego błogosławieństwa, szczególnie obchodzącym w tym tygodniu swoje imieniny i jubileusze. Szczęść Boże.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym tygodniu patronują nam:

 

 

 

20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter; przykład człowieka, któremu udało się połączyć naukę, pracę intelektualną z duszpasterstwem i troską o ubogich; ze swoich własnych, niezbyt wielkich dochodów wspomagał zarówno ludzi biednych, jak i studentów (wspomnienie obowiązkowe);

 

21 X – bł. Jakub Strzemię (1340-1409), franciszkanin, biskup; pochodził ze wschodnich kresów Polski i tam też w 1391 roku został biskupem w Haliczu, nowo erygowanej diecezji, gdzie gorliwie zajął się jej organizacją (wspomnienie obowiązkowe);

 

22 X – bł. Jan Paweł II (1920-2005), papież, którego większości z nas nie trzeba przypominać; ale warto wspomnieć, że był on pierwszym Polakiem, który zasiadł na Stolicy Piotrowej, a jego pontyfikat trwał ponad 26 lat; odbył liczne podróże apostolskie, w tym 8 do Polski (wspomnienie obowiązkowe).