A A A

Ogłoszenia Parafialne

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ            29 marca 2015

 

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna najważniejszy okres naszych przygotowań do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Starajmy się przeżyć ten tydzień w skupieniu, uczestniczyć w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, aby wzmacniać naszą wiarę i coraz pełniej i bardziej świadomie przeżywać największe wydarzenie w historii zbawienia.

 

3. W Wielki Czwartek rano ksiądz biskup odprawi w katedrze Mszę krzyżma o godz.10.00. Podczas tej Mszy św. kapłani odnowią swoje przyrzeczenia oraz zostaną poświęcone oleje, które następnie są wykorzystywane podczas udzielania sakramentów: chrztu, bierzmowania, sakramentu namaszczenia chorych oraz święceń prezbiteratu i biskupstwa.

 

4. Wieczorem Mszą św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczniemy celebrację Triduum Paschalnego, które będzie trwało do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Są to już dni świąteczne, gdyż wspominamy i celebrujemy najważniejsze wydarzenia naszego odkupienia. Dlatego też, mimo iż są to dla wielu z nas jeszcze dni robocze, postarajmy się nie opuszczać tych nabożeństw.

 

5. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Nie zapominajmy w tym dniu o dziękczynieniu za tak wielkie dary. I choć dla uczczenia Najświętszego Sakramentu zostało ustanowione osobne święto – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, zwane potocznie Bożym Ciałem, a obchodzone już po zakończeniu okresu wielkanocnego, spróbujmy jednak również w Wielki Czwartek poświęcić trochę czasu na adorację i dziękczynienie. Msza św. Wieczerzy Pańskie będzie sprawowana przez wszystkich kapłanów naszej parafii o godz.18.00.

 

6. Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy mękę Pana Jezusa, dlatego też na znak jedności z Nim zobowiązani jesteśmy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i ścisłego postu, podobnie jak to było w Środę Popielcową, gdy rozpoczynaliśmy czas przygotowania do uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Przypominamy, że wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14-tego roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18-tego do 60-tego roku życia.  Możemy w tym dniu spożyć jeden posiłek do syta, a pozostałe dwa tylko, aby się trochę pożywić. Niech post w tym dniu nie będzie dla nas jedynie obowiązkiem, lecz niech stanie się wyrazem naszej miłości do Tego, który za nas oddał swoje życie. Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się o godz.18.00. Tego dnia Droga Krzyżowa o godz.12.00, Gorzkie Żale o godz.21.00. Będzie okazja do spowiedzi. Zachęcamy tych wszystkich, którzy nie byli na rekolekcjach wielkopostnych i nie skorzystali jeszcze z sakramentu pokuty.

 

 

7. Wielka Sobota jest dniem, w którym podobnie jak w Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy św. Liturgia Wigilii paschalnej bowiem, sprawowana późno wieczorem, jest już rozpoczęciem celebracji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Błogosławienie pokarmów rozpoczniemy od godz.9.00 i będzie się ono odbywało do godz. 16.00. W tym czasie będzie również trwała adoracja Najświętszego Sakramentu przy grobie Pana Jezusa. Postarajmy się zatem tak zaplanować nasze przyjście do kościoła, abyśmy mogli zatrzymać się na adoracji. Natomiast liturgię Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna już świętowanie uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, rozpoczniemy o godz.20.00. Rezurekcja w niedzielę o godz. 6.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 8.00. Pozostałe Msze św. jak w każdą niedzielę. 

 

8. W duchu wielkopostnej solidarności, wspierajmy w tym czasie działalność charytatywną Kościoła, zwłaszcza „Caritas”, która tak skutecznie, choć bez wielkiego rozgłosu, pomaga najuboższym.  Wychodząc z kościoła możemy  nabyć baranki wielkanocne, do koszyczka ze święconką. W ten sposób wspieramy działalność Caritas .

 

9. W środę od godz. 8.30 odwiedzimy chorych przebywających w naszych domach, z sakramentem pokuty i Komunią św.  Prosimy zgłaszać chorych w zakrystii lub kancelarii.

 

10. Gazety

 

11. Na cały tydzień życzę wszystkim Bożego błogosławieństwa, szczególnie obchodzącym imieniny i jubileusze. Niech ono towarzyszy nam w tym czasie Wielkiego Tygodnia, abyśmy mogli jak najlepiej wykorzystać ten czas na porządkowanie naszego życia, a przez to na przygotowanie się do świętowania zwycięstwa Chrystusa nad mocami grzechu i zła.