A A A

Ogłoszenia Parafialne

DZWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU      16 października 2016

 

1. Pan Jezus w Ewangelii przypomina o tym, że powinniśmy wytrwale się modlić; że nasza modlitwa winna być ufna, żarliwa, pokorna, szczera, cierpliwa i wytrwała. Wierność modlitwie różańcowej − przesuwaniu paciorków i powtarzaniu tych samych zdań może nam dopomóc, by nasza modlitwa charakteryzowała się wymienionymi przymiotnikami, bo „modlitwa różańcowa – jak przed laty powiadał Prymas Polski kard. August Hlond – jest modlitwą potężną” i że „każdy Polak powinien odmawiać różaniec”, bo „tą bronią pokonamy zło”. Zatem zapraszamy każdego wieczoru o godz. 16.30 i 17.30 na wspólne różańcowe nabożeństwa.

 

2. Dzisiaj powracamy pamięcią do pamiętnych wydarzeń sprzed 38 lat, gdy nasz Rodak, dziś już nasz Święty orędownik w niebie, Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jana Pawła II. Pragniemy wciąż na nowo odczytywać i rozważać dzieło życia oraz nauczanie papieża Polaka. W sposób szczególny uczynimy to w czasie dzisiejszego nabożeństwa różańcowego, którego rozważania będą osnute wokół myśli Świętego Jana Pawła II.

 

3. We wtorek, 18 października, w liturgiczne święto Świętego Łukasza Ewangelisty będziemy modlić się szczególnie podczas nabożeństwa różańcowego i na wieczornej Eucharystii za lekarzy i pielęgniarki i całą służbę zdrowia z okazji przypadającego w tym dniu ich patronalnego święta.

 

4. W sobotę, 22 października Kościół w liturgii wspomina Świętego Jana Pawła II. Jest to rocznica inauguracji jego pontyfikatu, podczas której padły słowa zachęty do odwagi i otwarcia drzwi Chrystusowi. Sobotnie rozważania różańcowe, tak jak i te dzisiejsze, będą oparte o myśli naszego wielkiego Rodaka, oraz wokół refleksji Prymasa Polski, kard. Augusta Hlonda, którego 68. rocznica śmierci przypada w tym dniu. We wspólną modlitwę włączymy również prośbę o jego rychłą beatyfikację.

 

5. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień Misyjny i rozpoczniemy Tydzień Misyjny. W tym dniu naszą modlitwą, a także materialną ofiarą będziemy chcieli wspomóc tych, którzy angażują się w dzieło misyjne Kościoła – misjonarki i misjonarzy świeckich i duchownych oraz ich działalność.

 

6. W przyszłą niedzielę na Mszy Świętej o godz. 16.00, pierwsze spotkanie dla rodziców i młodzieży w ramach przygotowania do  przyjęcia sakramentu bierzmowania.

 

7. Wszystkich obchodzących w tym tygodniu imieniny i jubileusze, zapewniamy o życzliwości i modlitwie składając najserdeczniejsze życzenia. W naszych modlitwach w sposób szczególny pamiętajmy o naszych zmarłych parafianach.

 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

·        17 X – św. Ignacy Antiocheński, sławny męczennik, drugi po św. Piotrze biskup Antiochii Syryjskiej, autor kilku listów, w których wyłożył naukę o Chrystusie, Kościele i życiu chrześcijańskim;

·        18 X – św. Łukasz, Ewangelista, uczeń i towarzysz św. Pawła Apostoła, autor Ewangelii
i Dziejów Apostolskich, w których opisał życie pierwotnego Kościoła;

·        19 X – bł. Jerzy Popiełuszko, kapłan i męczennik, którego biografia i działalność duszpasterska jest wielu z nas dobrze znana, a której charakterystycznym rysem było przypominanie i realizowanie myśli z Listu do Rzymian: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”;

·        20 X – św. Jan Kanty, najpierw student, a następnie profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kapłan odznaczający się wielkim miłosierdziem dla ubogich, pracowitością
i prawdomównością;

·        21 X – bł. Jakub Strzemię, arcybiskup halicko-lwowski, który odznaczał się wielkim nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej;

·        22 X – św. Jan Paweł II, papież, którego pontyfikat jest dobrze nam znany i naznaczony duchowością całkowitego powierzenia się Maryi, o czym przypomina jego zawołanie Totus Tuus.