A A A

Ogłoszenia Parafialne

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA           14 września 2014

PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO                                                                                  

 

1. Czerwony kolor szat liturgicznych wskazuje nam, że nie przeżywamy dziś 24. niedzieli w ciągu roku, lecz – jak to już słyszeliśmy w trakcie Mszy św. – została ona zastąpiona obchodem święta Podwyższenia Krzyża Świętego. Jest to jedno ze świąt, które swoją rangą przewyższają niedziele w ciągu roku i są obchodzone również wtedy, gdy wypadają w niedzielę. Są to święta, podczas których wspominamy szczególnie ważne wydarzenia z naszej historii zbawienia.

 

2. Podobnie jest z dzisiejszym świętem. Zostało ono ustanowione na pamiątkę odnalezienia relikwii Krzyża przez cesarzową Helenę, matkę cesarza Konstantyna, który przed bitwą z Maksencjuszem na moście Muliwijskim, nieopodal murów Wiecznego Miasta ujrzał wtedy płonący krzyż i napis: „W tym znaku zwyciężysz”. Nazajutrz na jego rozkaz na tarczach żołnierzy zostały wymalowane krzyże. I wkrótce okazało się, że symbol śmierci stał się symbolem zwycięstwa, bo Konstantyn pokonał Maksencjusza. W 313 roku cesarz ogłosił edykt wolnościowy, kładący kres prześladowaniom religijnym, a krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa.

 

4. Dziś rozpoczynają się kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców, są one częścią Tygodnia Wychowania, który rozpoczyna się zawsze w trzecią niedzielę września. Pamiętajmy o tej inicjatywie w naszych modlitwach, ofiarujmy je w intencji dobrego wychowania dzieci i młodzieży, abyśmy mieli społeczeństwo moralnie i duchowo silne i stabilne.

6. W kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września, tj. najbliższy czwartek, przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Święto to wpisuje się w obchody Tygodnia Wychowania i ukazuje nam postać młodzieńca zdecydowanego, który dążąc ku wyznaczonym sobie ideałom świętości życia, nie uległ niewłaściwym wpływom środowiska, w którym się obracał.

 

7. W sobotę, 20 września jest organizowana autokarowa pielgrzymka dzieci i młodzieży do Rostkowa, miejsca urodzenie św. Stanisława Kostki. Informacje o pielgrzymce u ks. Adama.

 

8. W styczniu, od 24 do 31 organizowana jest pielgrzymka do Ziemi Świętej. Bliższe informacje o pielgrzymce u ks. proboszcza.

 

9. Gazety.

 

10. Życzę wszystkim Bożego błogosławieństwa, szczególnie obchodzącym w tym tygodniu swoje imieniny i  jubileusze. Szczęść Boże.