A A A

Ogłoszenia Parafialne

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA                             18 września 2016

1. „Nie możecie służyć Bogu i mamonie” – przestrzega nas dzisiaj Pan Jezus. Ta Chrystusowa przestroga każe nam zadać pytanie o nasz system wartości, o priorytety w naszym życiu.

 

 

2. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy w naszej Ojczyźnie Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ogarniamy modlitwą dziennikarzy, reporterów i wszystkich pracujących w różnego rodzaju mediach, by stawali się przekazicielami prawdy i trwałych, nieprzemijających wartości.

 

3. Rozpoczynamy także dzisiaj kwartalne dni modlitwy za dzieci, młodzież i wychowawców oraz VI Tydzień Wychowania. Pamiętając, że dzieci i młodzież to przyszłość Kościoła i narodu i że wszyscy jesteśmy zobowiązani do troski o młode pokolenie. W tym tygodniu, przed wieczorną Eucharystią, zapraszamy do wspólnej modlitwy za dzieci  i młodzież, za ich rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców. W środę ta intencja będzie towarzyszyć nam w czasie nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

4. We wtorek, 20 września 2016 r. w Asyżu odbędzie się Spotkanie międzyreligijne, któremu przewodniczył będzie Papież Franciszek. Ojcu Świętemu bardzo zależy na modlitewnym wsparciu, ze strony wszystkich Kościołów partykularnych. Zgodnie z jego prośbą, dzień 20 września 2016 r., będzie obchodzony jako Dzień modlitw w intencji pokoju. Pamiętajmy o papieskiej prośbie w modlitwach osobistych i parafialnych.

 

5. Solenizantom i jubilatom tygodnia składamy serdeczne życzenia zdrowia i wielu Bożych łask.
O dar miłosierdzia i życia wiecznego pomódlmy się dla naszych ostatnio zmarłych parafian.

 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

·        18 X – św. Stanisław Kostka, jezuicki nowicjusz odznaczający się wielką pobożnością
i pragnieniem całkowitego poświęcenia się Bogu, które realizował nawet wbrew woli rodziców; patron nowicjuszy, dzieci i młodzieży oraz naszej Ojczyzny;

·        20 X – święci męczennicy z Korei; pierwszy koreański kapłan Andrzej Kim Taegon, wybitny apostoł świecki Paweł Chong Hasang oraz ich towarzysze;

·        21 X – św. Mateusz, Apostoł, powołany przez Chrystusa poborca cła i podatków dla rzymskiego okupanta, autor Ewangelii, która wskazuje ścisły związek między Starym
i Nowym Testamentem;

·        23 X – św. Ojciec Pio, jeden z najbardziej popularnych i znanych świętych minionego stulecia; z jego kapłańskiej posługi, zwłaszcza z sakramentu pojednania i duchowego kierownictwa, korzystało wielu pielgrzymujących do San Giovanni Rotondo, gdzie wypełniał swoje zakonne i kapłańskie obowiązki.